מעבדות וסדנאות ייצור

מעבדת מייקרים (Makers, DIY)  מצויידת היטב המאפשרת ליזמים או לכל אחד לפתח ולייצר אבי-טיפוס או דגמים, מעבדה זו משמשת גם את פעילות הנוער מעמק חפר הפעיל בחוגי הרובוטיקה.

FAB LAB - מעבדת מייקרים (Makers, DIY)  מצויידת היטב המאפשרת ליזמים או לכל אחד לפתח ולייצר אבי-טיפוס או דגמים, מעבדה זו משמשת גם את פעילות הנוער מעמק חפר הפעיל בחוגי הרובוטיקה.